45/1985

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1938 pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (514/77), näin kuuluvaksi:

1 §

Kun kiinteistö on ulosottotoimin myyty, maatilahallituksella on valta kolmenkymmenen päivän kuluessa huutokaupan toimittamisesta lukien lunastaa myyty kiinteistö huutokauppahinnasta, ei kuitenkaan silloin, kun kiinteistö on kokonaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten tai alueella, joka rakennuskaavassa tai rantakaavassa taikka vahvistetussa yleiskaavassa on osoitettu muihin kuin maa- ja metsätäloudellisiin tarkoituksiin. Kauppakirjaa ei saa ostajalle tätä ennen antaa.

Milloin kysymys on kiinteistöstä, joka ei sovellu maatilalain (188/77) tai muutoin valtion tarkoituksiin, asianomaisen maataloustoimiston, jolle ilmoitetaan pakkohuutokaupan toimittamisesta, ei tarvitse saattaa kiinteistön lunastamista koskevaa asiaa maatilahallituksen käsiteltäväksi.

Kiinteistöllä tarkoitetaan tässä laissa myös tilan määräosaa ja määräälaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.

Hallituksen esitys 176/84
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 11/84
Suuren valiok. miet. 171/84

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.