29/1985

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 2 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi sekä 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 §

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on säädetty, on alle kolmivuotiaalle lapselle järjestettävä päivähoitopaikka lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:ssä tarkoitetun valintaoikeuden toteuttamiseksi.

Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle 2 momentissa tarkoitetun päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus kunnassa noudatettavan lasten päivähoitoa koskevan hakuajan kuluessa ja muuna aikana viimeistään kuusi kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.


3 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, saadaan sosiaalilautakunnan päätökseen silloin, kun se koskee alle kolmivuotiaan lapsen päivähoitoon ottamista, kuitenkin hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.