948/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 16 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 16 c §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (12/79), näin kuuluvaksi:

16 c §

Suullisessa käsittelyssä sekä asianosaisen, todistajan ja asiantuntijan kuulemisessa on muutoin noudatettava oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain (945/84) säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1985.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.