925/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Asetus julkisista huvitilaisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan julkisista huvitilaisuuksista 20 päivänä joulukuuta 1968 annetun asetuksen (687/68) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

3 §

Luvan julkisen huvitilaisuuden toimeenpanemiseen myöntää poliisipiirin päällikkö. Samalla päätöksellä voidaan myöntää lupa useampien samoin tai samanlaatuisin ohjelmin saman poliisipiirin alueella järjestettävien julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanemiseen enintään kalenterivuodeksi kerrallaan.


4 §

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava tiedot tilaisuuden toimeenpanijasta, ajasta ja paikasta, järjestysmiehistä sekä ohjelmanumeroista. Luvan myöntäjä voi vaatia muunkin luvan myöntämiseksi tarpeellisen selvityksen.


8 §

Kun lupa julkisen huvitilaisuuden toimeenpanemiseen myönnetään, on päätöksessä mainittava yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä tapaturmien välttämiseksi tai muutoin tarpeellisiksi katsotut ehdot ja ohjeet sekä tilaisuuden lopettamisaika tai aika, jolloin yleisön viimeistään on poistuttava tilaisuuden toimeenpanopaikalta.


11 §

Järjestysmiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidenti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.