924/1984

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (492/68)5 §:n 2 momentin johdantokappale ja 6 § näin kuuluviksi:

5 §

Sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäivinä ei saa toimeenpanna julkista huvitilaisuutta kello 8.00 ja 12.00 välisenä aikana. Tässä momentissa mainittu kielto ei koske:


6 §

Poliisilla on oikeus hakemuksesta myöntää poikkeuksia 5 §:ssä olevista kielloista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 124/84
Laki- ja talousvaliok. miet. 12/84
Suuren valiok. miet. 140/84

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.