701/1984

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1984

Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä

kumotaan 5 päivänä joulukuuta 1973 annetun palkkaturva-asetuksen (883/73) 10§ ja

muutetaan 4 ja 8§,

näistä 4§ sellaisena kuin se on 25 päivänä helmikuuta 1983 annetussa asetuksessa (225/83), näin kuuluviksi:

Palkkaturvalain 4§:n 1 momentissa tarkoitettua kuulemista varten on työnantajalle tai, jos tämä on asetettu konkurssiin, työnantajan konkurssipesän hallinnolle varattava aikaa selityksen antamiseen kolmesta neljääntoista päivään. Hakemuksesta voidaan selityksen antamisaikaa pidentää kahteenkymmeneenyhteen päivään. Työntekijälle on varattava sama aika vastaselityksen antamiseen.

Työvoimapiirin toimisto edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työvoimaministeriö voi pidättää näitä tehtäviä hoitoonsa jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

Työvoimapiirin toimistolla on oikeus saada virka-apua valtion puhevallan käyttämiseen konkursseissa ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä sekä muissa perimiseen liittyvissä asioissa perimis- ja asianvalvontatehtäviä hoitavilta lääninverovirastoilta tai verohallitukselta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1984.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Urpo Leppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.