637/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Laki konkurssisäännön 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konkurssisäännön 6 §:n 1 momentin e kohta, sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1923 annetussa laissa (57/23), näin kuuluvaksi:

6 §

Paitsi mitä 5 §:ssä on myönnetty, olkoon myöskin velkojalla, joka selvän ja riidattoman saamisen näyttää, valta oikeudessa hakea velallisen omaisuuden luovuttamista konkurssiin seuraavissa tapauksissa:

e) jollei velallinen kahdeksan päivän kuluessa kehotuksen saatuaan ole tyydyttänyt velkojaa tämän saatavasta, joka yrityskiinnityksen haltijalla on oikeus välittömästi periä yrityskiinnityslain (634/84) 15 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdan mukaan;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Irtaimistokiinnitykseen sovelletaan aikaisemman lain 6 §:n 1 momentin e kohtaa niin kauan kuin irtaimistokiinnitys on voimassa yrityskiinnityslain 38 §:n 3 momentin mukaan.

Hallituksen esitys 190/83
Lakivaliok. miet. 3/84
Suuren valiok. miet. 59/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Cristoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.