614/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuluttaja-asiamiehestä 20 päivänä tammikuuta 1978 annettuun lakiin (40/78) uusi näin kuuluva 11 a §:

11 a §

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisuvaltaa voidaan siirtää toimiston virkamiehelle siten kuin asetuksessa säädetään ja asetuksen nojalla annettavassa työjärjestyksessä määrätään.

Kuluttaja-asiamies voi ottaa ratkaistavakseen asian, joka on 1 momentin mukaisesti annettu hänen alaisensa virkamiehen ratkaistavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi- kuuta 1985.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 58/84
Talousvaliok. miet. 5/84
Suuren valiok. miet. 54/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.