593/1984

Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 41 §:n 3 kohta sekä

muutetaan 41 §:n 7 kohta, 42 §:n 1 momentti ja 63 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 41 §:n 7 kohta 6 päivänä toukokuuta 1977 annetussa laissa (351/77) ja 42 §:n 1 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetussa laissa (591/79), näin kuuluviksi:

41§

Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saatavien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa seuraavalla tavalla:


7) siirretään rahastoon tulo kirkollishallituksen hallinnassa olevasta kirkkokunnan omaisuudesta; sekä


42§

Kirkollista oikeudenkäyttöä hoitaa alioikeutena kirkollinen alioikeus, johon kuuluu kirkolliskokouksen valitsemat kolme pappis- ja kolme maallikkojäsentä.

63§

Jos kirkollinen alioikeus katsoo jossakin asiassa erityisen syyttäjän tarpeelliseksi, se voi pyytää kirkollishallitusta määräämään tähän tehtävään kirkkokuntaan kuuluvan, sen lainsäädäntöön ja syyttäjän tehtäviin perehtyneen henkilön.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984. Lain 41 §:n 7 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1985.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 33/84
Laki- ja talousvaliok. miet. 6/84
Suuren valiok. miet. 55/84

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.