510/1984

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1984

Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 2 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (254/79), näin kuuluvaksi:

3 §
Vuosiloman pituus

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijällä, jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään yhden vuoden, on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos loman pituutta laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaisluku, on päivän osa annettava täytenä lomapäivänä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

Tämän lain säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta 31 päivänä maaliskuuta 1984 päättyvän lomanmääräytymisvuoden perusteella ansaittuun vuosilomaan, lomapalkkaan tai lomakorvaukseen, ellei toisin sovita.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski- Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.