472/1984

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984

Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vieraskielisistä yksityisistä kouluista 28 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (373/63) 1 ja 2 §, näistä 1 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä helmikuuta 1970 annetulla lailla (159/70), näin kuuluviksi:

1 §

Vieraskielisellä koululla tarkoitetaan tässä laissa peruskouluun ja lukioon verrattavaa yksityistä koulua, jossa annetaan opetusta vieraalla kielellä enemmän kuin voimassa olevien säännösten mukaan voidaan antaa suomen- tai ruotsinkielisissä kouluissa.

Vieraskielisessä koulussa voidaan järjestää enintään kaksi lukuvuotta kestävää esiopetusta.

2 §

Valtioneuvosto voi myöntää Suomen kansalaiselle taikka kotimaiselle yhteisölle, säätiölle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle luvan 1 §:ssä tarkoitetun koulun perustamiseen, jos koulu on paikkakunnalla asuvien vieraskielisten lasten koulutustarpeen vaatima ja sen ylläpitämiseen on olemassa riittävät edellytykset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin vieraskielisen yksityisen koulun perustamiseksi sen nojalla.

Hallituksen esitys 49/84
Sivistysvaliok. miet. 2/84
Suuren valiok. miet. 36/84

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.