465/1984

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984

Laki maatalouden investointivarauslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 7 §:n 2 momentti ja

lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Investointivarausta on käytettävä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödyke on hankittu, sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödykkeen rakennustyö on aloitettu tai se on valmistunut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut hankinta- ja perusparannusmenot eivät ole vähennyskelpoisia käytettyä varausta vastaavalta osalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 28/84
Valtiovarainvaliok. miet. 26/84
Suuren valiok. miet. 45/84

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.