462/1984

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984

Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (968/47) 1 § ja 3 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus valvoa ja tarkastaa valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toimintaa.

Valtionenemmistöisellä osakeyhtiöllä tarkoitetaan tässä laissa osakeyhtiötä:

1) jossa valtio omistaa niin monta osaketta, että sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä; sekä

2) jossa 1 kohdassa tarkoitetut osakeyhtiöt tai tällaiset yhtiöt ja valtio omistavat yhteensä niin monta osaketta, että niillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Mitä tässä laissa säädetään valtionenemmistöisestä osakeyhtiöstä, koskee myös osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä, jos emoyhtiö on valtionenemmistöinen osakeyhtiö.

3 §

Valtionenemmistöinen osakeyhtiö sekä ministeriö, jonka hallinnonalaan valtionenemmistöinen osakeyhtiö kuuluu samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirasto ovat velvollisia antamaan valtiontilintarkastajille näiden pyytämät valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä koskevat selvitykset ja asiakirjat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1984.

Tällä lailla kumotaan valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 1980 annetun lain soveltamissäännös, sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (275/83).

Hallituksen esitys 12/84
Valtiovarainvaliok. miet. 27/84
Suuren valiok. miet. 46/84

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.