210/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1984

Asetus tavara-arpajaisasetuksen 11 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1969 annetun tavara-arpajaisasetuksen 11§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1975 annetussa asetuksessa (874/75), näin kuuluvaksi:

11§

Tavara-arpajaisluvan saajan on arpajaisista tehtävä tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, arpajaisveron määrä ja suorittamispäivä, arpajaisten toimeenpanoajan päättyminen, asiamiespalkkiot, painatus- ja mainoskustannukset, toimihenkilöiden palkkiot tai 7§:n 3 momentissa tarkoitetun toimeenpanijan perimä palkkio sekä muut kustannukset ja arpajaisten puhdas tuotto. Tilityksestä on myös käytävä selville, kenelle kertyneet varat on luovutettu ja milloin luovutus on tapahtunut taikka miten puhdas tuotto on muutoin käytetty lupapäätöksessä edellytettyyn tarkoitukseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1984.

Helsingissä 24 päivänä hemlmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.