206/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1984

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annettuun lakiin (521/69) uusi 12 a ja 12 b § seuraavasti:

12 a§

Seurakunnat ja kirkollishallitus huolehtivat väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa väestörekisterin pitoon liittyvistä tehtävistä seurakuntien jäsenten osalta noudattaen, mitä väestörekisteristä on yleisessä laissa säädetty tai sen nojalla määrätty.

Päätöksenteko väestörekisterin pitoa koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle, luostariseurakunnan johtajalle tai kirkollishallituksessa pidettävän keskusarkiston vastuunalaiselle hoitajalle.

Väestörekisterin pitoa koskevan ratkaisun saattamisesta väestökirjahallinnon viranomaisen päätettäväksi on voimassa, mitä siitä on väestökirjalaissa säädetty.

Väestörekisterin pitoa koskevan asian kirjoitus- tai laskuvirheen korjaamisessa on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa on säädetty.

12 b§

Mitä yleisessä laissa säädetään väestökirjojen julkisuudesta sekä niistä annettavista todistuksista ja muista tiedoista, on voimassa kirkonkirjoista siltä osin kuin ne sisältävät väestörekisteriin merkittäviä tietoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.0

Hallituksen esitys 221/83
Laki- ja talousvaliok. miet. 21/83
Suuren valiok. miet. 1/84

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.