146/1984

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 9 §:n 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Niissä oppilaitoksissa, joissa ei lain voimaantuloon mennessä ole järjestetty tai annettu tässä laissa tarkoitettuja opintososiaalisia etuja, tämän lain säännökset pannaan kuitenkin täytäntöön siten, että oppilasmaksut poistetaan ja oppilaille maksuton kouluateria järjestetään:

1)vuonna 1987 Lapin, Oulun, Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääneissä sijaitsevissa oppilaitoksissa; sekä

2)vuonna 1988 muissa lääneissä sijaitsevissa oppilaitoksissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 111/83
Sivistysvaliok. miet. 14/83
Suuren valiok. miet. 165/83

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.