Säädökset alkuperäisinä: 1984

1008/1984
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
992/1984
Laki verotuslain 65 §:n kumoamisesta
991/1984
Laki kuntajaosta annetun lain muuttamisesta
990/1984
Laki lääninoikeuslain 9 ja 15 §py:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 9 §py:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
984/1984
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta
983/1984
Laki Eduskunnan kirjastosta
980/1984
Laki ennakkoperintälain 5 §:n muuttamisesta
979/1984
Laki leimaverolain muuttamisesta
950/1984
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
949/1984
Laki lääninoikeuslain 20 §:n muuttamisesta
948/1984
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 16 c §:n muuttamisesta
947/1984
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta
946/1984
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 23 ja 26 §:n muuttamisesta
945/1984
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta
941/1984
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
940/1984
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
939/1984
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
938/1984
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
929/1984
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta
927/1984
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
925/1984
Asetus julkisista huvitilaisuuksista annetun asetuksen muuttamisesta
924/1984
Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
910/1984
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta
902/1984
Asetus luotsausasetuksen muuttamisesta
890/1984
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 4 ja 30 §:n muuttamisesta
885/1984
Laki leimaverolain muuttamisesta
870/1984
Laki leimaverolain 4 §:n muuttamisesta
869/1984
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
868/1984
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 5 ja 13 §:n kumoamisesta
866/1984
Laki ulosottotoimesta
837/1984
Asetus aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
831/1984
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen muuttamisesta
795/1984
Asetus sotilasvalan kaavasta annettuun asetukseen liitetyn sotilasvalan kaavan muuttamisesta
794/1984
Asetus sotilasvalasta annetun asetuksen 5§:n muuttamisesta
758/1984
Työsuojeluhallituksen päätös traktorien turvallisuusmääräyksistä
743/1984
Asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta
742/1984
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta
737/1984
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
720/1984
Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta
719/1984
Lukioasetus
718/1984
Peruskouluasetus
714/1984
Asetus bingoasetuksen 3§:n muuttamisesta
701/1984
Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta
660/1984
Laki työehtosopimuslain muuttamisesta
644/1984
Laki osuuskuntalain 154 §:n muuttamisesta
643/1984
Laki osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n muuttamisesta
637/1984
Laki konkurssisäännön 6 §:n muuttamisesta
635/1984
Laki autokiinnityslain muuttamisesta
634/1984
Yrityskiinnityslaki
630/1984
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
615/1984
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
614/1984
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta
612/1984
Laki leimaverolain muuttamisesta
610/1984
Luontaiselinkeinolaki
607/1984
Laki työntekijäin eläkelain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
603/1984
Työttömyyskassalaki
602/1984
Työttömyysturvalaki
593/1984
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
584/1984
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
583/1984
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
578/1984
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
577/1984
Laki vapaakappalelain muuttamisesta
573/1984
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
560/1984
Laki luonnonsuojelulain 18 §: n muuttamisesta Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 1984
553/1984
Asetus rakennusasetuksen 51 ja 123 §:n muuttamisesta
552/1984
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
513/1984
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 9 §:n muuttamisesta
510/1984
Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta
504/1984
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta
472/1984
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
467/1984
Laki leimaverolain muuttamisesta
465/1984
Laki maatalouden investointivarauslain 7 §:n muuttamisesta
463/1984
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
462/1984
Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
460/1984
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 22 §:n muuttamisesta
442/1984
Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain muuttamisesta
441/1984
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 4§:n muuttamisesta
440/1984
Muutoksia valtiontilintarkastajain johtosääntöön
436/1984
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
434/1984
Laki merimieslain 67 ja 88 §:n muuttamisesta
433/1984
Merimiesten vuosilomalaki
415/1984
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
414/1984
Laki vesilain 2 ja 21 luvun muuttamisesta
413/1984
Patoturvallisuuslaki
404/1984
Laki palkkaturvalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
403/1984
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
317/1984
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
312/1984
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
305/1984
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
297/1984
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain muuttamisesta
270/1984
Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta
210/1984
Asetus tavara-arpajaisasetuksen 11 §:n muuttamisesta
209/1984
Asetus rahankeräysasetuksen 3 §:n muuttamisesta
207/1984
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 32 ja 140 §:n muuttamisesta
206/1984
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
198/1984
Asetus kaupunginviskaaleista annetun asetuksen 6§:n muuttamisesta
194/1984
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
183/1984
Asetus väestökirjahallinnosta
172/1984
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ammoniumnitraatista
159/1984
Laki torjunta-ainelain muuttamisesta
157/1984
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
151/1984
Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
146/1984
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
137/1984
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten kouluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
133/1984
Laki lukiolain 21 ja 62 §:n muuttamisesta
132/1984
Laki peruskoululain muuttamisesta
125/1984
Laki työsopimuslain muuttamisesta
115/1984
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 16 §:n muuttamisesta
114/1984
Laki tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
98/1984
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
78/1984
Laki kaupparekisterilain 1 §:n muuttamisesta
70/1984
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
64/1984
Asetus rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun asetuksen muuttamisesta
63/1984
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
44/1984
Asetus valriontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
26/1984
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.