1127/1983

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain 1§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (107/82), näin kuuluvaksi:

Elinkustannusten noustua tai laskettua kansaneläkelain (347/56) voimaantuloa välittömästi edeltäneen vuosineljänneksen aikaisiin elinkustannuksiin verrattuna, on sanotussa laissa säädetyt markkamäärät, lukuun ottamatta 3§:n 2 momentissa, 5§:n 1 momentissa ja 88§:n 2 ja 3 momentissa olevia markkamääriä, korotettava tai alennettava kalenterivuosittain elinkustannusten muutoksen osoittamassa suhteessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Vuonna 1984 tämän lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut markkamäärät korotetaan kuitenkin kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja heinäkuussa. Heinäkuussa niitä korotetaan 40 prosentilla elinkustannusten muutoksesta. Muu osa korotuksesta toteutetaan 1 päivänä tammikuuta 1985 suoritettavan indeksitarkastuksen yhteydessä.

Hallituksen esitys 141/83
Sosiaalivaliok. miet. 17/83
Suuren valiok. miet. 148/83

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.