1120/1983

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (659/76).

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Vuoden 1984 heinäkuun alusta lukien maksettavia eläkkeitä korotetaan kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön määräämällä tavalla ennakkona 16 prosentilla siitä korotuksesta, joka arvion mukaan aiheutuu seuraavan vuoden työntekijäin eläkelain 9§:n 1 momentin mukaisesta palkkaindeksiluvun muutoksesta.

Hallituksen esitys 146/83
Sosiaalivaliok. miet. 18/83
Suuren valiok. miet. 157/83

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.