1041/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 198 3

Laki valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta 11 päivänä helmikuuta 1972 annetun lain (144/72) 1 ja 3§ näin kuuluviksi:

1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena toimii valtion teknillinen tutkimuskeskus. Sen tehtävänä on teknillistä ja teknillistaloudellista tietoa hankkimalla, luomalla ja käyttämällä pitää yllä ja kohottaa Suomen teknologian tasoa sekä tyydyttää julkisia ja yksityisiä tutkimus- ja testaustarpeita.

3 §

Valtion teknillinen tutkimuskeskus voi tulo- ja menoarvion rajoissa käyttää asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja muiden toimialaansa kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluvaa tutkimustyötä suorittavien laitosten ja organisaatioiden kanssa.

Tutkimuskeskuksen ulkopuolisten toimeksiannosta tuottamista suoritteista peritään maksuja, joiden suuruudesta saadetään asetuksella valtion maksuperustelaissa (980/73) säädettyjen perusteiden mukaisesti. Valtion maksuperustelain 3§:n 2 momentissa tarkoitetut suoritekohtaiset maksut voidaan kuitenkin määrätä siten, että ne keskimäärin kattavat toimeksiantajilta asetuksen mukaan perittäviksi tarkoitetut kustannukset. Maksuja määrättäessä voidaan valtion tulo- ja menoarviossa osoitettavan määrärahan rajoissa jättää huomioon ottamatta menot, joita tutkimuskeskuksen päätöksellä ei peritä toimeksiantajilta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 132/83
Talousvaliok. miet. 11/83
Suuren valiok. miet. 90/83

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.