1029/1983

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Asetus maa-ainesasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1982 annetun maa-ainesasetuksen (91/82) 5 §:n 1 ja 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a §, seuraavasti:

5 §

Jos alueella, jota lupahakemus koskee, on huomattavaa merkitystä seutukaavoituksen kannalta, on asiasta pyydettävä seutukaavaliiton lausunto. Jos alueella on luonnonsuojelun kannalta valtakunnallista merkitystä, on lisäksi pyydettävä ympäristöministeriön lausunto.

Vesipiirin vesitoimiston lausunnon pyytämisestä on säädetty maa-aineslain 13 §:n 1 momentissa.


10 a §

Maa-ainesten ottamista koskevien asioiden yleisluonteista käsittelyä ja yhteensovittamista varten ympäristöministeriön yhteydessä on neuvoa-antavana elimenä maa-ainesasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään 13 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnassa on oltava ainakin maa-ainesten ottamisen ja suojelun kannalta keskeisten valtion viranomaisten ja laitosten, kuntien keskusjärjestöjen, maanomistajien, maa-ainesten ottajien ja luonnonsuojelun edustajat.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.