998/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Laki rakennuslain 115 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 115 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (1081/75), sekä

lisätään 115 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa ja 5 päivänä elokuuta 1977 annetussa laissa (609/77), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

115 §

Rakennuskaava-alueen mittaamisesta ja kartoittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin suoritetaan kunnalle valtionosuutta ensi- ja uudistuskartoituksen osalta 80 prosenttia ja täydennyskartoituksen osalta 40 prosenttia hehtaaria kohti lasketuista keskimääräisistä kartoituskustannuksista. Ympäristöministeriö vahvistaa vuosittain keskimääräiset kartoituskustannukset hehtaaria kohden valtion tulo- ja menoarvion rajoissa siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Valtionosuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain 7 luvussa on valtionosuuksista käyttökustannuksiin säädetty. Muilta osin ei sanotun lain säännöksiä sovelleta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984. Sitä sovelletaan ensi kerran vuonna 1984 vireille tuleviin valtionosuushakemuksiin.

Vuoden 1984 alussa ympäristöministeriössä ja lääninhallituksissa käsittelemättä olevat aikaisempiin vuosiin kohdistuvat korvaushakemukset ratkaistaan tätä ennen voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja kunnille suoritetaan korvaukset vuosina 1984-1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 167/83
Laki- ja talousvaliok. miet. 12/83
Suuren valiok. miet. 93/83

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.