971/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 46 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 45 ja 84 § näin kuuluviksi:

45 §

Jos asevelvollinen, joka ilman laillista estettä on jäänyt kutsuntaan tai erityiseen tarkastukseen saapumatta, sittemmin havaitaan palvelukseen kelpaavaksi, hänet on määrättävä astumaan palvelukseen lähinnä seuraavana yleisenä palvelukseenastumispäivänä. Jos kuitenkin on syytä varoa, ettei asevelvollinen tällaista määräystä noudattaisi, poliisin on heti tuotava hänet palvelukseen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee soveltuvin osin myös asevelvollisuuslain 41 §:ssä tarkoitettuja asevelvollisia.

84 §

Joka ei noudata valvontaa koskevia määräyksiä tai laiminlyö 75 §:ssä säädetyn ilmoituksen tekemisen, on tuomittava valvontamääräysten rikkomisestasakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Samaan rangaistukseen on tuomittava se, joka ilman laillista estettä on jäänyt saapumatta valvontakokoukseen tai jättänyt vastaamatta 83 § :n 1 momentissa tarkoitettuun tiedusteluun.

Se, jonka sotilaspassi tai tässä asetuksessa tarkoitettu todistus tai määräys on vahingoittunut tai kadonnut, on tuomittava 1 momentissa mainitusta rikoksesta sakkoon, jollei hän voi saattaa uskottavaksi, ettei hän ole vahingoittumiseen tai katoamiseen syyllinen.

Syytteen tekeminen edellä tässä pykälässä säädetyistä rikoksista kuuluu yleiselle syyttäjälle. Syyte on tehtävä valvonta-alueen yleisessä alioikeudessa tai, jos asevelvollinen on sotilaspiirin välittömän valvonnan alainen, sotilaspiirin esikunnan sijoituspaikan alioikeudessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.