910/1983

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytääntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen 1 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä 55 §, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa asetuksessa (444/81), ja

lisätään 9 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

1 §

Täytäntöönpanokirjoja ovat:

1)jäljennös päätösilmoituksesta;

2)ote sakkoluettelosta;

3)rangaistusmääräysasiain perintälomake;

4)jäljennös rangaistusmääräyksestä;

5)rikesakon perintälomake; sekä

6)jäljennös tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksestä tai pöytäkirjasta taikka lyhennysjäljennös siitä.


9 §

Rikesakkomääräykseen liitettävään tilillepanokorttiin on tehtävä rikesakon maksamista varten tarvittavat merkinnät.

10 §

Kun ilmoitus rangaistusmääräysasian ratkaisusta, rikesakkomääräys tai rikesakkotuomarin ilmoitus rikesakkoasian ratkaisusta on tullut oikeusministeriöön, sen on tarkistettava, onko sakko tai saaminen maksettu ennakolta. Jos sakko tai saaminen on kokonaan tai osittain maksamatta, oikeusministeriö voi kehottaa tuomittua suorittamaan maksamatta olevan rahamäärän ministeriön postisiirtotilille maksukehotuksessa määrättävänä kahden viikon pituisena maksuaikana. Jos maksukehotus ei johda tulokseen, oikeusministeriön on lähetettävä täytäntöönpanokirja asianomaiselle ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten.


55 §

Milloin henkilö, joka on tuomittu sakkoon tai muuntorangaistukseen tai jolle on määrätty tai tuomittu rikesakko, on kuollut ja rangaistus sen johdosta rauennut ennen kuin täytäntöönpano on saatettu loppuun, on tilitettäessä asia ja toimitettaessa siinä ennen kuolemaa mahdollisesti kertyneet varat täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle tilitykseen liitettävä tuomitun kuolinpäivän osoittava virkatodistus.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1983.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983.

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.