847/1983

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1983

Asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista

Oikeusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 2 luvun 6 §:n nojalla:

Soveltamisala
1 §

Tässä asetuksessa säädetään, mitä tietoja elinkeinonharjoittajan on annettava markkinoidessaan kuluttajansuojalain 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettua asuntoa kuluttajille.

Ilmoittelu
2 §

Ilmoitettaessa myytävästä asunnosta lehti-ilmoituksessa, kuluttajille jaettavassa tai kuluttajien saatavilla olevassa mainoksessa tai muulla vastaavalla tavalla on ilmoittelusta käytävä ilmi ainakin:

1)asunnon tyyppi, kuten pientalo-, kerrostalo- tai vapaa-ajan asunto taikka rakentamaton maa-alue;

2)asunnon sijaintikunta sekä kylä, kaupunginosa tai muu asunnon sijaintia vastaavalla tavalla lähemmin ilmaiseva tieto;

3)asumiskäyttöön myytävästä rakennuksesta ja huoneistosta asuintilojen pinta-ala ja huoneluku sekä rakentamattomista maa-alueista ja vapaa-ajan asunnoista maa-alueen pinta-ala;

4)suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon arvioitu valmistumisaika; sekä

5)markkinoinnista vastaavan elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite.

Jos mainitaan myyntihinta, on samalla ilmoitettava velaton hinta.

Jos asunto myydään keskeneräisenä tai sen varustus on olennaisesti puutteellinen siihen verrattuna, mitä vastaavanlaiseen asuntoon samalla paikkakunnalla tavanmukaisesti kuuluu, taikka jos asunto on vuokrattu tai jos myytävänä oleva pientaloasunto tai vapaa-ajan asunto on vuokramaalla, on tästä mainittava.

Esittely
3 §

Kun kuluttajille annetaan tilaisuus tutustua asuntoon joko asunnossa tai muualla (esittely), on nähtävänä oltava esite. Esitteeksi katsotaan myös yhdistelmä, jossa yhtenä tai useampana luettelona esitetään tiedot useasta samanaikaisesti myytävästä asunnosta.

Esitteessä on mainittava ainakin:

1)asunnon tyyppi, kuten pientalo-, kerrostalo- tai vapaa-ajan asunto taikka rakentamaton maa-alue;

2)onko myytävänä kiinteistö, kiinteistön määräosa, määräala, vuokramaalla oleva rakennus vai asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet;

3)miten asunto vapautuu ostajan käyttöön tai mikä on asunnon arvioitu valmistumisaika;

4)asunnon hinta velattomana sekä suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon tai asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien perusmaksuehdot;

5)asuinalueen kaavoitustilanne ja viranomainen, jolta voi saada siitä lisätietoja, jollei näiden mainitsemista voida asunnon sijainti huomioon ottaen pitää tarpeettomana;

6)keskeiset liikenneyhteydet ja alueen palvelukset, jollei näiden mainitsemista voida asunnon sijainti huomioon ottaen pitää tarpeettomana; sekä

7)markkinoinnista vastaavan elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

4 §

Kiinteistöä, kiinteistön määräosaa tai määräalaa taikka vuokramaalla olevaa rakennusta markkinoitaessa on esitteessä 3 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi mainittava ainakin:

1)maa-alueesta

a)sijaintikunta sekä kaupunginosa tai kylä, kortteli ja tontin numero tai tilan nimi ja rekisterinumero sekä lähiosoite;

b)pinta-ala;

c)rakennusoikeus;

d)alueella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat;

e)alueen käyttöä tai luovutusta koskevat rajoitukset sekä vuokramaasta vuokranantaja, jäljellä oleva vuokra-aika, vuokran suuruus ja vuokraoikeuden siirtoa koskevat rajoitukset; sekä

f)kiinnitykset, ostajan maksettaviksi tulevat maksut sekä muut rasitukset ja rasitteet; sekä

2)asumiskäyttöön myytävästä rakennuksesta

a)valmistumisaika tai, jollei se ole selvitettävissä, arvio siitä;

b)pääasiallinen rakennusmateriaali, kattotyyppi ja katon päällystemateriaali;

c)lämmitysjärjestelmä;

d)huoneluku ja pinta-alat eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin; sekä

e)jos rakennus myydään vakituiseen asumiskäyttöön, keskimääräiset lämmityskustannukset, taikka suunnitteilla tai rakenteilla olevasta rakennuksesta arvio niistä.

Esittelyssä on oltava nähtävinä:

1)kartta ja selvitys myytävän alueen rajoista;

2)maa-alueen vuokrasopimus;

3)suunnitteilla tai rakenteilla olevan rakennuksen kalusteita, varusteita ja pinnoitteita koskeva seloste; sekä

4)asumiskäyttöön myytävän rakennuksen pohjapiirros.

5 §

Markkinoitaessa asunnon hallintaan oikeuttavia asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön taikka muun vastaavanlaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia on esitteessä 3 §:n 2 momentissa säädetyn lisäksi mainittava ainakin:

1)asunnon osoite ja kerrostaloasunnoista asuinkerros;

2)yhteisön nimi ja myytävinä olevien osakkeiden tai osuuksien numerot;

3)isännöitsijän tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero;

4)asunnon huoneluku sekä pinta-alat eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin;

5)yhteisön hallitseman maa-alueen pinta-ala sekä vuokramaasta vuokranantajan nimi, jäljellä oleva vuokra-aika ja vuokran suuruus;

6)rakennuksen valmistumisaika taikka suunnitteilla tai rakenteilla olevista asunnoista arvio siitä, kerrosluku, pääasiallinen rakennusmateriaali ja lämmitysjärjestelmä;

7)pientaloasunnoista kattotyyppi ja katon päällystemateriaali;

8)yhteisön kaikkien huoneistojen lukumäärä ja muut tilat sekä asuinhuoneistojen ja liikehuoneistojen pinta-alat;

9)yhteisölle kuuluvat asukkaiden käytössä olevat pysäköintitilat;

10)asunnon käyttöä tai luovutusta koskevat rajoitukset sekä yhtiöllä tai osakkeenomistajilla oleva lunastusoikeus;

11)asumiskustannukset, kuten vastikkeet tai kertakorvaukset, vesimaksut ja muut osakkeenomistajien tai osuuskunnan jäsenten maksettavat yhtiöjärjestyksen tai osuuskunnan sääntöjen mukaan määräytyvät maksut, taikka, jos esitellään suunnitteilla tai rakenteilla olevaa asuntoa, arvio edellä mainituista kustannuksista;

12)myytävien osakkeiden osalle tuleva osuus yhtiön veloista ja mahdollisuus maksaa tämä osuus yhtiölle;

13)yhteisön velvoitteet, jotka voivat myöhemmin aiheuttaa osakkeenomistajille tai osuuskunnan jäsenille kustannuksia, kuten myöhemmin rakennettavat autopaikat; sekä

14)sovitut peruskorjaukset ja uudistukset, joiden toimeenpanosta on päätetty, sekä niiden arvioitu toteuttamisajankohta.

Esittelyssä on oltava nähtävinä:

1)yhtiöjärjestys tai osuuskunnan säännöt;

2)yhteisön viimeinen tilinpäätös sekä yhteisön taloudellisen aseman arvioimiseksi mahdollisesti tarvittavat muut selvitykset taikka, jos esitellään suunnitteilla tai rakenteilla olevaa asuntoa, yhteisön taloussuunnitelma;

3)suunnitteilla tai rakenteilla olevan asunnon rakennustapaseloste; sekä

4)asunnon pohjapiirros.

6 §

Jos asunto poikkeaa olennaisesti siitä, mitä kuluttajalla on kohtuudella aihetta olettaa, on tästä mainittava esitteessä. Tällainen tieto on erityisesti annettava, jos vakituiseen asumiskäyttöön myytävässä rakennuksessa tai huoneistossa ei siihen verrattuna mitä vastaavanlaiseen asuntoon samalla paikkakunnalla tavanmukaisesti kuuluu ole vesijohtoa, viemäriä, keskuslämmitystä tai sähköä.

7 §

Jos elinkeinonharjoittaja markkinoidessaan suunnitteilla tai rakenteilla olevaa asuntoa varaa itselleen mahdollisuuden muuttaa asunnon ominaisuuksia tai kaupan ehtoja, on tästä esitteessä näkyvästi mainittava.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.