825/1983

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1983

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/68) 6 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 4 kohta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1052/74) ja 5 kohta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (846/80), sekä

lisätään sanotun pykälän 1 momenttiin uusi 6 kohta seuraavasti:

6 §

Veronalaista tuloa eivät ole:


4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta yhtymästä tai kuolinpesästä saadut osingot tai osuudet, ei myöskään, mitä ulkomaisen yhtymän tai kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osinkona tai osuutena ulkomaisen yhtymän tai kuolinpesän tulosta siltä osin kuin yhtymä tai kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä,

5) kotimaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin kotimaiselta osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai säästöpankilta saamat osingot sekä osuuspääoman ja lisärahastosijoituksen korot jäljempänä säädetyin poikkeuksin, eikä

6) kotimaiselle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuotantotuki.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 76/83
Valtiovarainvaliok. miet. 26/83
Suuren valiok. miet. 45/83

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.