621/1983

Annettu Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 1983

Valtioneuvoston päätös saaristolotljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

kumonnut saaristokuljetusten tukemisesta 28 päivänä helmikuuta 1982 annetun valtioneuvoston päätöksen (311/82) 7 §:n,

muuttanut 2 §:n 1 ja 4 momentin, 4 §:n 2 momentin, 6 §:n ja 8 §:n 2 momentin, ja

lisännyt 9 §:ään uuden 2 momentin näin kuuluviksi:

2 §

Kuljetustukea maksetaan 1 §:ssä tarkoitetuilta alueilta alkavista vähintään 65 kilometrin pituisista kuorma-autokuljetuksista ja vesikuljetuksista toiselle saarelle tai mantereelle sekä näiden keskinäisistä ja rautatiekuljetusten kanssa tapahtuvista yhdistetyistä kuljetuksista. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hakemuksesta maksaa kuljetustukea lyhyemmistäkin kuljetuksista kuin edellä on tarkoitettu, mikäli poikkeuksellisen korkeat kuljetuskustannukset tai muut erityiset olosuhteet sitä edellyttävät.


Kuljetusmatkan pituutta määrättäessä muunnetaan vesitse suoritettava matka maakuljetusmatkaksi siten, että normaaliolosuhteissa vesimatkaan käytettävä tunti vastaa 90 maantiekuljetuskilometriä. Odotusajan korvaamiseksi lisätään kuljetusmatkaan ensimmäistä vesimatkaa kohti 35 kilometriä ja kutakin seuraavaa vesimatkaa kohti edellisen vesimatkan odotusaikaa korvaava kilometrimäärä lisättynä 15 kilometrillä.


4 §

Kuljetustuki maksetaan, mikäli kuljetus maksu on ollut vähintään 50 markkaa lähetykseltä ja kuljetusmaksujen yhteismäärä nousee vuosineljänneksen aikana vähintään 1 000 markkaan tai kalenterivuodelta vähintään 2 000 markkaan.

6 §

Kuljetustuen määrä 4 §:ssä tarkoitetusta kuljetusmaksusta on:

Kuljetettu matka km Tukiprosentti
65– 80 7
81– 100 9
101– 120 11
121– 140 14
141– 180 17
181– 220 20
221– 280 23
281– 360 26
361– 460 29
461– 580 32
581– 700 35
701– 800 38
801– 900 40
901–1 000 42
1 001–1 140 44
yli 1 140 46
8 §

Kuljetustukea haetaan kauppa- ja teollisuusministeriöltä kultakin vuosineljännekseltä erikseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa konkin vuosineljänneksen päättymisestä lukien. Ellei kuljetusmaksujen yhteismäärä vuosineljänneksen aikana nouse 1 000 markkaan, mutta kuitenkin kalenterivuodelta nousee 2 000 markkaan, on kuljetustukea koko kalenterivuodelta haettava kahden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.


9 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1983.

Tätä päätöstä sovelletaan myös kuljetuksiin, jotka ovat tapahtuneet 1 päivänä heinäkuuta 1983 tai sen jälkeen ja ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 1983

Ministeri
Jermu Laine

Nuorempi hallitussihteeri
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.