578/1983

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 1983

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annettuun lakiin (366/63) uusi näin kuuluva 1 a §:

1 a §

Ennakkoperinnän alaisesta palkasta ei kuitenkaan ole suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksua, jos pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen (SopS 81/81) mukaan työnantaja on vapautettu kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun suorittamisesta Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun, joka on suoritettava 1 päivänä tammikuuta 1982 tai sen jälkeen maksettavan palkan perusteella.

Hallituksen esitys 11/83
Sosiaalivaliok. miet. 1/83
Suuren valiok. miet 7/83

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.