349/1983

Annettu Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1983

Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (588/77) 2 §:n 6 kohta näin kuuluvaksi:

Jollei 7 §:n 3 momentista tai 8 §:stä muuta johdu, tätä lakia ei sovelleta:


6) tuomioon tai sovintoon, joka koskee

a) velallisen asettamista konkurssiin,

b) julkisen akordikäsittelyn aloittamista ilman konkurssia,

c) muita konkurssituomarin tai -tuomioistuimen harkinnasta riippuvia kysymyksiä, tai

d) konkurssista tai julkisesta akordikäsittelystä ilman konkurssia aiheutuvaa oikeustoimen tai muun toimenpiteen pätemättömyyttä tai peruutumista, ellei tuomio tai sovinto koske Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa alkaneesta konkurssista tai julkisesta akordikäsittelystä aiheutuvaa oikeustoimen pätemättömyyttä tai peruutumista ilman että konkurssia tai julkista akordia koskevassa päätöksessä on mainittu, että velallinen ei asu tai kuollessaan ei asunut siinä valtiossa, jossa päätös on annettu tai oikeushenkilön osalta, että sillä ei ole kotipaikkaa siellä; taiTämä laki tulee kunkin muutettavan lain 1 §:ssä mainitun valtion osalta voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa alkaneesta konkurssista tai julkisesta akordikäsittelystä ilman konkurssia aiheutuvaa oikeustoimen tai muun toimenpiteen pätemättömyyttä tai peruutumista koskevaan päätökseen sovelletaan uuden lain voimaantultuakin aikaisemman lain säännöksiä.

Hallituksen esitys 211/82
Ulkoasiainvaliok. miet. 24/82
Suuren valiok. miet. 220/82

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.