282/1983

Annettu Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1983

Laki valtakunnanoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtakunnanoikeudesta 25 päivänä marraskuuta 1922 annetun lain 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä lokakuuta 1955 annetussa laissa (421/55), näin kuuluvaksi:


Valtakunnanoikeuteen kuuluu korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana ja jäseninä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, kolme virassa vanhinta hovioikeuden presidenttiä ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lainoppinut professori, jonka samoin kuin hänen varajäsenensä tiedekunta valitsee keskuudestaan neljäksi vuodeksi, sekä kuusi muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä eduskunnan valitsijamiehet valitsevat neljäksi vuodeksi. Jos valitsijamiehet eivät ole vaalista yksimieliset, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Milloin korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden presidentti on estynyt olemasta asiaa käsittelemässä, kutsutaan hänen sijaansa saman tuomioistuimen virassa vanhin jäsen. Hovioikeuden presidentin ollessa estynyt tulee hänen sijaansa virassa vanhin niistä hovioikeuden presidenteistä, jotka eivät ole valtakunnanoikeuden jäseninä. Valitun jäsenen sijaan tulee tarvittaessa hänen varajäsenensä ja puheenjohtajan sijaan korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.


Tämä laki tulee voimaan sinä päivänä, jona lain vahvistamisen jälkeen ensiksi toimitettavissa kansanedustajain vaaleissa valittu eduskunta kokoontuu valtiopäiville.

Hallituksen esitys 195/82
Perustuslakivaliok. miet. 52/82
Suuren valiok. miet. 291/82

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.