275/1983

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1983

Laki valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annettua lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain soveltamissäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 1980 annetun lain soveltamissäännös, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (437/81), näin kuuluvaksi:

Tätä lakia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka kohdistuvat yhtiön vuosina 1980-1984 päättyviin tilikausiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Hallituksen esitys 278/82
Valtiovarainvaliok. miet. 124/82
Suuren valiok. miet. 293/82

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.