225/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Asetus palkkaturva-asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Työvoimaministerin esittelystä muutetaan palkkaturva-asetuksen (883/73) 4 § ja 6 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

Palkkaturvalain (649/73) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuulemista varten on työnantajalle tai, jos tämä on asetettu konkurssiin, työnantajan konkurssipesän hallinnolle varattava aikaa lausunnon antamiseen kolmesta neljääntoista päivään. Hakemuksesta voidaan lausunnon antamisaikaa pidentää kahteenkymmeneenyhteen päivään.

Lääninveroviraston on pyynnöstä ilmoitettava palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle, onko työnantaja jättänyt ajallaan tilittämättä säädetyt ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut, sekä annettava tälle virka-apua palkkaturvapäätöksen tekemiseen tarvittavien muiden palkkaturvalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Veikko Helle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.