94/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Asetus lääninhallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan lääninhallituksesta 29 päivänä huhtikuuta 1955 annetun asetuksen (188/55) 3 §:n 3 momentti, 14 §:n 2 momentti ja 52 §:n 6 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti ja 52 §:n 6 momentti 29 päivänä tammikuuta 1982 annetussa asetuksessa (74/82) ja 14 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa asetuksessa (1063/78), seuraavasti:

3 §

Lääninhallituksen esittelijöinä ovat kansliapäällikkönä toimiva lääninneuvos, lääninkamreeri, poliisitarkastaja, kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja, toimistopäällikkö, tarkastaja kaavoitus- ja rakennustoimen sekä asuntohallinnon tehtäviä varten, vastaava ylimääräinen tarkastaja, ylimääräinen suunnittelupäällikkö, ylimääräinen suunnittelusihteeri, ylimääräinen ympäristönsuojelun tarkastaja, ylimääräinen tarkastaja, pelastustarkastaja, vanhempi ja nuorempi lääninsihteeri sekä vastaava ylimääräinen lääninsihteeri, ylimääräinen kansliasihteeri, ylimääräinen apulaispoliisitarkastaja, ylimääräinen lääninkomisario, kamreeri, apulaistarkastaja, ylimääräinen apulaistarkastaja, ylimääräinen esittelijä, tilapäinen esittelijä, lääninkirjanpitäjä, ylimääräinen lääninkirjanpitäjä, notaari ja ylimääräinen notaari sekä kouluosaston osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö, koulutoimen tarkastaja, ylimääräinen koulutoimen tarkastaja, ylimääräinen koulupsykologi, ylimääräinen koulukuraattori, ylimääräinen osastosihteeri, sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö, ylimääräinen ylitarkastaja, läänin sosiaalitarkastaja, ylimääräinen läänin apulaissosiaalitarkastaja, ylimääräinen läänin sosiaaliohjaaja, ylimääräinen raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja, lääninlääkäri, oikeuslääkäri, ylimääräinen läänin terveystarkastaja, terveydenhuollon tarkastaja, ylimääräinen terveydenhuollon tarkastaja, läänineläinlääkäri ja ylimääräinen elintarviketarkastaja.


14 §

Lääninhallituksen tulee niiden viranomaisten, joiden alainen se on, ohjeiden mukaan laatia tilastoja ja muita selvityksiä käsitellyistä asioista.

52 §

Ylimääräiseltä suunnittelupäälliköltä ja suunnittelusihteeriltä vaaditaan toimeen soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys suunnittelutehtäviin. Ylimääräiseltä ympäristönsuojelun tarkastajalta, tarkastajalta, kansliasihteeriltä, laskentasihteeriltä ja tutkimussihteeriltä vaaditaan toimeen soveltuva korkeakoulututkinto. Ylimääräiseltä esittelijältä vaaditaan oikeus tieteen kandidaatin tutkinto tai esittelijän tehtävien erityisen laadun mukaan toimeen soveltuva muu korkeakoulututkinto. Ylimääräiseltä lääninkomisariolta vaaditaan varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyyttä poliisitoimeen tai poliisipäällystön virkatutkinto. Muun ylimääräisen toimen haltijalta vaaditaan sama pätevyys kuin vastaavan vakinaisen viran tai toimen haltijalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon aloittamiseksi voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.