90/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 1974 annettuun lakiin (378/74) uusi näin kuluva 1 a §:

1 a §

Öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi voidaan räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) tarkoitetulla asetuksella säätää öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksesta samoin kuin öljyvahingon vaaraa aiheuttavan säiliön käytön kieltämisestä tai määräämisestä korjattavaksi taikka poistettavaksi käytöstä. Kunnan on ilmoitettava tarkastuttamisvelvollisuudesta siten kuin julkisista kuulutuksista on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Hallituksen esitys 76/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 15/82
Suuren valiok. miet. 150/82

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.