18/1983

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1983

Asetus korkeakoulujen eräiden virkojen perustamisesta

Eduskunnan myönnettyä tarvittavat varat perustetaan opetusministerin esittelystä seuraavat peruspalkkaiset virat ja seuraava sopimuspaikkainen virka:

1 §
Jyväskylän yliopisto

Perustetaan

1 päivästä syyskuuta 1983:

Humanistiseen tiedekuntaan:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva soveltavan kielitieteen ja puheentutkimuksen professorin virka.

Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan:

yksi B3 palkkausluokkaan kuuluva fysioterapian apulaisprofessorin virka.

2 §
Oulun yliopisto

Perustetaan:

1 päivästä elokuuta 1983:

Oulun normaalikouluun:

yksi C 44 palkkausluokkaan kuuluva luokanopettajana toimivan lehtorin virka.

1 päivästä syyskuuta 1983:

Humanistiseen tiedekuntaan:

yksi B5 palkkausluokkaan kuuluva logopedian professorin virka.

Kasvatustieteiden tiedekunnan Kajaanin opettajankoulutuslaitokseen:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva kasvatustieteen professorin virka.

Teknilliseen tiedekuntaan:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva mekaniikan ja lujuusopin apulaisprofessorin virka.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva lastenpsykiatrian apulaisprofessorin virka.

3 §
Joensuun korkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä elokuuta 1983:

Joensuun normaalikouluun:

yksi C 44 palkkausluokkaan kuuluva luokanopettajana toimivan lehtorin virka.

Savonlinnan normaalikouluun:

yksi C 44 palkkausluokkaan kuuluva luokanopettajana toimivan lehtorin virka:

1 päivästä syyskuuta 1983:

Historian, maantieteen ja aluetieteiden osastoon:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva yhteiskuntapolitiikan professorin virka.

Kemian ja biotieteiden osastoon:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva energiapuu- ja turvetuotannon professorin virka;

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva metsäteknologian apulaisprofessorin virka.

4 §
Kuopion korkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

Matematiikan, fysiikan ja kemian osastoon:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva teknisanalyyttisen ympäristöhygienian apulaisprofessorin virka.

Hammaslääketieteen osastoon:

yksi B5 palkkausluokkaan kuuluva sosiaalihammaslääke tie teen professorin virka.

5 §
Turun yliopisto

Perustetaan:

1 päivästä elokuuta 1983:

Lääketieteelliseen tiedekuntaan:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva kliinisen farmakologian professorin virka.

6 §
Tampereen yliopisto

Perustetaan:

1 päivästä elokuuta 1983:

Hämeenlinnan normaalikouluun:

yksi C 44 palkkausluokkaan kuuluva luokanopettajana toimivan lehtorin virka.

1 päivästä syyskuuta 1983:

Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva kirjastotieteen ja informatiikan apulaisprofessorin virka.

Taloudellis-hallinnolliseen tiedekuntaan:

kaksi B 3 palkkausluokkaan kuuluvaa apulaisprofessorin virkaa, joista toinen julkisoikeuden ja toinen filosofian apulaisprofessorin virka.

Humanistiseen tiedekuntaan:

yksi S 17 palkkausluokkaan kuuluva teatterityön professorin virka.

Lääketieteelliseen tiedekuntaan:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva terveyshuollon apulaisprofessorin virka.

7 §
Åbo Akademi

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

Kasvatustieteiden tiedekuntaan:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva kasvatuspsykologian apulaisprofessorin virka.

8 §
Lapin korkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

Yhteiskuntatieteiden osastoon:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon apulaisprofessorin virka.

Kasvatustieteiden osastoon:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva kasvatustieteen professorin virka.

9 §
Teknillinen korkeakoulun

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva automaatiotekniikan professorin virka.

10 §
Tampereen teknillinen korkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

kaksi B 5 palkkausluokkaan kuuluvaa professorin virkaa, joista toinen sähkötekniikan ja toinen lujuusopin professorin virka;

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva energiatekniikan apulaisprofessorin virka.

11 §
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva materiaalitalouden apulaisprofessorin virka.

12 §
Helsingin kauppakorkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva laskentatoimen, erityisesti julkisyhteisöjen laskentatoimi, professorin virka:

13 §
Turun kauppakorkeakoulu

Perustetaan:

1 päivästä syyskuuta 1983:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva laskentatoimen professorin virka:

14 §
Vaasan korkeakoulu

Perustetaan:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva julkishallinnon professorin virka.

1 päivästä syyskuuta 1983:

yksi B 5 palkkausluokkaan kuuluva laskentatoimen professorin virka.

yksi B 3 palkkausluokkaan kuuluva saksan kielen apulaisprofessorin virka.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 1983.

Toimenpiteisiin perustettujen virkojen täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta virat on perustettu.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.