1066/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Laki merimiesten palkkaturvalain 5 ja 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun merimiesten palkkaturvalain (927/79) 5 §:n 2 momentti ja 16 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:


Työnantaja on velvollinen maksamaan saatavalle vuotuista korkoa kuusitoista prosenttiasiitä alkaen kun saatava siirtyi valtiolle.

16§

Valtakunnallisista työttömyyskassoista annetussa laissa (125/34) tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan on vuosittain jälkikäteenkorvattava valtiolle työntekijöille palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta 5 §:n1 momentin mukaan perittyjen pääomamäärienerotus. Tästä erotuksesta on kuitenkin vähennettävä se, mitä palkkaturvana on maksettutyöntekijän 4 §:n 2 momentissa tarkoitetustalaiminlyömisestä huolimatta, sekä työnantajilta6 §:n 2 momentin nojalla perimättä jätetytmäärät. Erotuksesta on vähennettävä myös nemäärät, jotka on 9 §:n mukaisessa menettelyssätaikka 14 tai 15 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissatodettu aiheetta maksetuiksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Lain 5 §:n 2 momenttia sovelletaan niihinpalkkaturvaa koskeviin päätöksiin, jotka annetaan lain tultua voimaan. Lain palkkaturvaakoskeviin päätöksiin 16 §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran työttömyyskassojenkeskuskassan vuodelta 1983 maksettavaksi tulevaan korvaukseen.

Hallituksen esitys 246/82
Toisen lakivaliok. miet. 16/82
Suuren valiok. miet. 245/82

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Jouko Kajanoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.