985/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 5 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin viimeksi mainittu momentti on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa asetuksessa (693/68), näin kuuluviksi:

Eläketurvakeskuksen tulee työeläkekassan esityksestä vahvistaa eläkekassan piiriin kuuluvaa työalaa varten työnimikkeistö ja vuosittain kullekin nimikkeelle se keskipalkka, joka vastaa näissä töissä edellisen kalenterivuoden aikana keskimäärin maksettuja, eläkelain 6 §:n mukaisin perustein määritettyjä palkkoja aikayksikköä kohti.

Vakuutetulle rekisteröidään kultakin vakuutusvuodelta sen työn nimike, jota hän on suorittanut. Jos hän on suorittanut erilaisia töitä, rekisteröidään se nimike, jota vastaavasta työstä hän on saanut suurimman ansiomäärän. Eläkelain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettuna vakuutetun aikayksikköä kohden laskettuna palkkana käytetään hänelle viimeisenä ja sitä edellisenä vakuutusvuotena rekisteröidylle nimikkeelle 1 momentin mukaisesti vahvistettua keskipalkkaa. Jos hänelle rekisteröitävä työnimike näinä vuosina on erilainen, lasketaan palkka kummankin nimikkeen mukaisten, viimeksi vahvistettujen keskipalkkojen keskiarvona.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.