979/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Asetus jäätelöasetuksen 16-18 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä helmikuuta 1981 annetun jäätelöasetuksen (108/81) 16 §:n 1 momentin 4 kohta ja

lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti ja 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

16§

Kuluttajalle tai elintarvikeasetuksen 5 §:ssä tarkoitetulle suurtaloudelle myytäväksi tarkoitetun, valmiiksi pakatun jäätelön, jäätelöaineksen tai 18 §:ssä tarkoitetun jäätelöä sisältävän elintarvikkeen myyntipäällyksessä tulee olla ainakin seuraavat merkinnät:


4) sisällön määrä painoyksiköin; sisällön määrän saa kuitenkin ilmoittaa tilavuusyksiköin nestemäisestä jäätelöaineksesta ja jäätelöstä, jota myydään täyteen pakatussa suorakulmaisen särmiön tai lieriön muotoisessa pakkauksessa;


17§

Jäätelöä sisältävän elintarvikkeen kauppatavan mukaisessa nimessä tulee olla asianomaisen jäätelön kauppatavan mukainen nimi siten, kuin 1 momentissa säädetään, täydennettynä valmisteeseen kuuluvien tärkeimpien muiden aineosien nimillä.

18§

Edellä 1 momentissa säädetty ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske elintarvikkeita, joissa sisällön määrä on enintään 75 grammaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Valmisteita, jotka eivät myyntipäällysmerkinnöiltään täytä tämän asetuksen säännöksiä, saa valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja myydä vuoden 1983 loppuun.

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.