971/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/ 69) 30 §:n 3 momentti ja 31 § sekä

lisätään 30 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

30§

Seurakunnalla on oltava veroäyrin hinnan vakaana pitämistä varten verontasausrahasto. Sen sääntöjen mukaisesti seurakunnanvaltuusto voi päättää verontasausrahaston varojen käyttämisestä sanottuun tarkoitukseen tai seurakuntarahaston vuositulon käyttämisestä verontasausrahaston kartuttamiseen.

Edellä 2 momentin 4 kohdassa mainittua veroa kannetaan sikäli kuin muut seurakuntarahaston vuositulot ja mahdolliset siirrot verontasausrahastosta eivät riitä seurakunnallisten menojen suorittamiseen.

31§

Määrä, joka päätetään koottavaksi 30 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti verotuksella, on jaettava verovelvollisten kesken suoritettavaksi kunnallisverotuksessa heille määrättävien veroäyrien mukaan. Seurakunnanvaltuusto vahvistaa veroäyrin hinnan. Hinnan määräämisen perusteeksi otetaan varainhoitovuonna verotuksella koottavaksi arvioitu määrä jaettuna varainhoitovuonna määrättäviksi arvioitujen veroäyrien luvulla. Veroäyrin hinta vahvistetaan viiden sadasosapennin tarkkuudella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Lain 31 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo vahvistettaessa veroäyrin hintaa varainhoitovuodelle 1983.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 205/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 20/82
Suuren valiok. miet. 205/82

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kalevi Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.