927/1982

Annettu Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 1982

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 9 päivänä helmikuuta 1962 annettuun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakiin (134/62) uusi 10 a § seuraavasti:

10a§

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutusmaksuprosentti voidaan vahvistaa pienemmäksi niiden työntekijöiden palkoista, jotka kysymyksessä olevan kalenterivuoden päättyessä ovat 24 vuotta nuorempia.

Työnantaja on velvollinen suorittaessaan vakuutusmaksun antamaan samassa yhteydessä tarpeelliset tiedot vakuutetun iän selvittämiseksi. Jos työnantaja on tämän laiminlyönyt, työeläkekassa voi määrätä, että vakuutusmaksu on suoritettava 24 vuotta täyttäneille työntekijöille vahvistetun vakuutusmaksuprosentin mukaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 223/82
Sosiaalivaliok. miet. 28/82
Suuren valiok. miet. 189/82

Helsingissä 14. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.