889/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/77) 4 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa asetuksessa (643/79), sekä

muutetaan 1 § näin kuuluvaksi:.

Rintamasotilaseläkehakemuksessa on selvitettävä hakijan ja hänen puolisonsa ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Rintamasotilaseläkkeen saajan on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon omassa tai puolisonsa taloudellisessa asemassa tapahtuneesta muutoksesta. Muutoin rintamasotilaseläkkeen ja rintamalisän hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on säädetty. Rintamasotilaseläkettä ja rintamalisää koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.