888/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun perhe-eläkeasetuksen (449/69) 1, 2 ja 7 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § osittain kumottuna 13 päivänä joulukuuta 1974 annetulla asetuksella (920/74), 2 § osittain muutettuna 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetulla asetuksella (640/79) ja 7 § viimeksi mainitussa asetuksessa, mäin kuuluviksi:

Perhe-eläkkeen hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on säädetty.

Perhe-eläkelain mukaisia etuuksia koskevan hakemuksen vastaanottamisesta ja virkatodistuksen hankkimisvelvollisuudesta on vastaavasti voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 68 ja 69 §:ssä on säädetty.

Perheeläkkeen lisäosaa koskevassa hakemuksessa on selvitettävä ansio- ja muut tulot sekä omaisuus.

Leskeneläkettä saavan lesken on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta. Lesken tai muun huoltajan on myös tehtävä ilmoitus lapseneläkettä saavan lapsen antamisesta ottolapseksi tai lapsen huollon siirtymisestä toiselle henkilölle. Lapsen tai hänen huoltajansa on myös tehtävä ilmoitus, kun perhe-eläkelain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu opiskelu, koulunkäynti tai ammattikasvatus päättyy tai kun lapseneläkettä saava lapsi alkaa itse ansaita elatuksensa. Lisä.osan saajan on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon taloudellisessa asemassaan tapahtuneesta muutoksesta.

Mitä eläkkeensaajien asumistukiasetuksessa (642/79) on säädetty, on soveltuvin osin voimassa perhe-eläkelain mukaisesta asumistuesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.