825/1982

Annettu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1982

Asetus ulosottoasetuksen 5 ja 6 §:n muuttmisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 5 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 § 5 päivänä joulukuuta 1969 annetussa asetuksessa (755/69) ja 6 § muutettuna mainitulla ja 24 päivänä elokuuta 1973 annetulla asetuksella (687/73), näin kuuluviksi:

5 §

Lääninhallituksen tehtävänä on oikeusministeriön johdolla valvoa ja ohjata ulosottotointa läänissä.

Lääninhallituksen on vähintään kerran vuodessa toimitettava ulosottomiehen kanslian perusteellinen tarkastus. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka on lähetettävä tiedoksi ulosottomiehelle. Tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneiden virheiden ja puutteiden johdosta ulosottomieheltä tai ulosottoapulaiselta on vaadittava selitys. Kappale pöytäkirjaa selityksineen on viipymattä lähetettävä valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä, milloin kaupunginvoudin luona toimitetussa tarkastuksessa on ilmennyt aihetta muistutukseen, myös maistraatille. Tarkastuksesta on tehtävä lisäksi merkintä kassapaivakirjaan. Merkintä on päivättävä ja allekirjoitettava.

6 §

Oikeusministeriöllä oikeus saada ulosottoviranomaisilta ulosottotointa koskevia tilastotietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulu-ñ kuuta 1982.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Cbristoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.