760/1982

Annettu Helsingissä 22. päivänä lokakuuta 1982

Asetus luopumiseläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 18 §, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä marraskuuta 1976 annetussa asetuksessa (896/76), näin kuuluvaksi:

18§

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä luopumiseläkelain 22 §:n 3 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumiseläkkeistä aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Samalla ministeriö tarkistaa ennakon eriä vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta, jos vahvistetun ennakon määrä poikkeaisi vähintään kaksi prosenttia viimeksi mainitussa lainkohdassa tarkoitetusta valtion suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Lisäksi tarkistetaan marras- ja joulukuulta suoritettavaa ennakkoa viimeistään lokakuun 15 päivänä, jos vahvistetun tai, milloin ennakkoa on tarkistettu, tarkistetun ennakon määrä poikkeaisi vähintään yhden prosentin valtion suoritettavaksi arvioidusta määrästä.

Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan tammi- ja helmikuulta kummaltakin 12 prosenttia, maalis- ja huhtikuulta kummaltakin 4,6 prosenttia sekä kultakin seuraavalta kuukaudelta 8,35 prosenttia. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys kuitenkin tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen.

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon määrän vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Edellä 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vahvistettaessa valtion avustuksen ennakko vuodelle 1983.

Helsingissä 22. päivänä lokakuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Kalevi Sorsa

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.