707/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/ 77) 3 ja 4 §, 11 §:n 2 momentti sekä 25, 37 ja 40 §,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 2 momentti ja 37 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (969/80), sekä

muutetaan 18 §:n 1 momentti ja 28 § näin kuuluviksi:

18§

Elatustuki maksetaan kunkin kuukauden 10 päivään mennessä. Tuki maksetaan täysin markoin.


28§

Tämän lain nojalla kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), ellei lailla ole toisin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 101/81
Sosiaalivaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 87/82

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.