672/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 20 päivänä elokuuta 1982 annetun lain (639/82) 5 §:n 2 momentin, 6 §:n 2 momentin ja 13 §:n nojalla:

Korkotukilainan yleiset ehdot

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asuntosäästösopimuksessa tarkoitettu laina, jonka laina-aika on neljä kertaa säästöaika, kuitenkin vähintään 8 ja enintään 12 vuotta, ja jonka puolivuosittain erääntyvien korko- ja lyhennysmaksujen yhteismäärä on ensimmäistä ja viimeistä erää sekä koron muutoksista aiheutuvia tarkistuksia lukuun ottamatta koko laina-ajan saman suuruinen tai jonka takaisinmaksu tapahtuu puolivuosittain samansuuruisin lyhennysmaksuin. Erikseen voidaan kuitenkin sopia, että lyhennysmaksuja ei eräänny maksettavaksi enintään kahtena ensimmäisenä lainavuotena.

Korkotukilainan korko- ja lyhennysmaksut erääntyvät maksettaviksi toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä.

Korkotukilainan lyhennysmaksujen suorittamisesta myönnetystä lykkäyksestä on ilmoitettava valtiokonttorille.

Korkotuen määrä

Korkotukea maksetaan toistaiseksi viisi prosenttia vuodessa korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta.

Korkohyvityksen maksaminen

Korkohyvityksen maksaa luottolaitokselle valtiokonttori kaksi kertaa vuodessa luottolaitoksen hakemuksesta.

Valvonta

Valtiokonttorin tulee toimittaa kunnille tiedot myönnetyistä korkotuista. Kunnan viranomaisen tulee tarkistaa, että korkotuen myöntämisen edellytykset ovat olemassa. Milloin korkotuen saajalle myönnetään lainaa tai muuta korkotukea valtion varoista, on tästä tehtävä välittömästi ilmoitus valtiokonttorille ja korkotukilainan myöntäneelle pankille. Valtiokonttorin tulee lakkauttaa korkotuen maksaminen lainan myöntämisestä tai muun korkotuen maksamisesta lukien.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.