655/1982

Annettu Helsingissä 27. päivänä elokuuta 1982

Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ampuma-aseista ja ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annetun lain (33/33) 5 § sekä

lisätään lakin uusi 1 a § seuraavasti:

1a§

Asetuksella voidaan säätää, että myyntiä varten valmistetut, korjatut tai maahan tuodut ampuma-aseet ja -tarvikkeet on ennen kauppaan laskemista tai muuta luovuttamista hyväksyttävä niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi toimitettavassa tarkastuksessa.

Tarkastettavaksi säädettyä ampuma-asetta tai -tarviketta, jota ei ole tarkastettu ja hyväksytty, ei saa pitää kaupan eikä myydä tai muutoin luovuttaa.

Joka ilman lupaa ammattimaisesti valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan tai myy ampumaaseita tai -tarvikkeita, on tuomittava ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden valmistusta, maahantuontia ja kauppaa koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Ampuma-aseiden tai -tarvikkeiden valmistaja, korjaaja tai maahantuoja, joka rikkoo ampumaaseiden tai -tarvikkeiden tarkastuksesta 1 a §:n nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastusta koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Samoin on tuomittava se, joka pitää kaupan, myy tai muutoin luovuttaa sellaisia 1 a §:n nojalla tarkastettaviksi säädettyjä ampuma-aseita tai -tarvikkeita, joita ei ole tarkastettu ja hyväksytty.

Valmistajan, maahantuojan tai myyjän hallussa olevat luvattomasti valmistetut, maahantuodut tai kaupan pidetyt ampuma-aseet ja -tarvikkeet voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi. Sama koskee ampuma-aseita ja -tarvikkeita, joiden 1 a §:n nojalla säädetty tarkastuttaminen on laiminlyöty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen valmistettuihin, korjattuihin tai maahantuotuihin ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 244/81
Puolustusvaliok. miet. 1/82
Suuren valiok. miet. 77/82

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mikko Jokela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.