634/1982

Annettu Naantalissa 20 päivänä elokuuta 1982

Laki kauppakaaren 9 luvun 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kauppakaaren 9 luvun 12 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (390/73), kuuluvaksi:

12 §

Jos joku on osoitettu saamaan maksun nimetyltä henkilöltä eikä sitä häneltä saa, on osoituskirjan antajan suoritettava maksu korkolain (633/82) 4 §:n mukaisine korkoineen, jollei osoituskirjan saajan todisteta olevan vastuussa siitä, ettei maksua ole suoritettu oikeassa ajassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 109/81
Lakivaliok. miet. 4/82
Suuren valiok. miet. 106/82

Naantalissa 20 päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.