611/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain 14 §, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 1974 ja 11 päivänä elokuuta annetuilla laeilla (502/74 ja 613/78), näin kuuluvaksi:

14§

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta poistaa työnantajan maksettavaksi pannut, 10 §:ssä tarkoitetut verolisäykset ja -korotukset sekä veron viivästyskorosta ja jäämaksusta annetun lain mukaisen viivästyskoron ja jäämaksun sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron. Valtiovarainministeriö voi poistaa nämä määrät silloinkin, kun niitä olisi tilitettävä tai on tilitetty kansaneläkelaitokselle.

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtionvarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellissesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää lykkäystä 10 §:n nojalla työnantajan maksettavaksi pantujen määrien suorittamiselle. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 103/81
Valtiovarainvaliok. miet. 29/82
Suuren valiok. miet. 82/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.