604/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960annetun lain 1 §:ään, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa(956/77), uusi näin kuuluva 3 momentti:


Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareja ovat virkansa puolesta henkikirjoittaja, maakunnansyyttäjä ja maakunnanvouti. Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus voi lisäksimäärätä julkiseksi notaariksi lääninhallituksensellaisen virkamiehen, jolta kelpoisuusehtonavaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Hallituksen esitys 65/82
Toisen lakivaliok. miet. 6/82
Suuren valiok. miet. 92/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.